Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Duchowość w muzyce - muzyka w duchowości”. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2024 r. w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Długość Konferencji i ilość paneli jest zależna od liczby prelegentów.
Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jest konfrontacja postaw, obserwacji i spostrzeżeń, wyników badań własnych i zespołowych, a także przeprowadzenie dyskusji i zacieśnienie więzów między ogólnopolskimi ośrodkami naukowymi i artystycznymi.

PROPONOWANA TEMATYKA WYSTĄPIEŃ:
- problematyka terminów, znaczeń i kontekstów (np. duchowość, sakralność - w sztuce muzycznej)
- obecność muzyki w różnych rodzajach chrześcijańskiej duchowości
- przejawy duchowości w sztuce muzycznej wszystkich epok i nurtów
- metafizyczna refleksyjność w muzyce i (a) muzyka religijna
- wyrażanie idei duchowych twórcy
- ontologia dzieła muzycznego
- relacja między Bogiem/Absolutem a twórcą i jego dziełem
- problematyka czasu
- analiza tekstów słowno-muzycznych
- inne niewymienione zagadnienia teoretyczno-muzyczne, muzykologiczne i filozoficzne pozostające w bezpośrednim związku z tematyką wydarzenia

Do czynnego udziału zapraszamy samodzielnych naukowców jak i doktorów i doktorantów nauki i sztuki.

KEYNOTE SPEAKER
dr hab. Kinga Kiwała (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

KIEROWNICTWO NAUKOWE I ORGANIZACYJNE
dr hab. Tomasz Kienik

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA
mgr Martyna Krymska-Renk

CALL FOR PAPERS
Termin zgłoszeń mija 30 listopada 2023 roku. 

Certyfikat MusiQuE