Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Duchowość w muzyce - muzyka w duchowości”. Konferencja organizowana w ramach prac Katedry Teorii Muzyki i Historii Ślaskiej Kultury Muzycznej odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2024 r. w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jej celem jest konfrontacja postaw, obserwacji i spostrzeżeń, wyników badań własnych i zespołowych, a także przeprowadzenie dyskusji i zacieśnienie więzów między ogólnopolskimi ośrodkami naukowymi i artystycznymi.

Myślą przewodnią Konferencji są słowa znakomitego muzykologa Bohdana Pocieja: „Muzyka, jak i sztuka w ogóle, jest przejawem duchowej aktywności człowieka i w tym sensie powiedzieć można, że każda muzyka (jeśli tylko na miano muzyki zasługuje) jest »duchowa«”. 

Inną myśl wyraził Leonardo da Vinci: „Gdzie duch nie współpracuje z ręką, tam nie ma sztuki”.

W konferencji aktywnie uczestniczyć będzie 50 naukowców i artystów ze wszystkich polskich ośrodków: teoretyków muzyki, muzykologów, artystów-wykonawców, teologów, filozofów i humanistów.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AMKL we Wrocławiu prof. dra hab. Krystiana Kiełba oraz pod patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej (POLMIC). Towarzyszyć jej będzie koncert, który odbędzie się  wtorek 23 kwietnia 2024 r. w Kościele Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29. Szczegóły dotyczące Koncertu: https://amuz.wroc.pl/koncert-towarzyszacy-ogolnopolskiej-konferencji-duchowosc-w-muzyce-muzyka-w-duchowosci-10318

Wstęp na konferencję i koncert dla słuchaczy jest wolny.

KEYNOTE SPEAKER
dr hab. Kinga Kiwała (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

KIEROWNICTWO NAUKOWE I ORGANIZACYJNE
dr hab. Tomasz Kienik

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA
mgr Martyna Krymska-Renk

ORGANIZACJA KONCERTU
mgr Jan Surma

Konferencja w ramach realizacji projektu pt. "Quo vadis, musica? – pomiędzy misją a obowiązkiem w kontekście trzeciego tysiąclecia" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

"Quo vadis, musica? – pomiędzy misją a obowiązkiem w kontekście trzeciego tysiąclecia" – dwuletni projekt (2024-2025) obejmujący organizację cyklu konferencji z zakresu sztuki muzycznej, połączonych tematem misji oraz obowiązków artysty muzyka i pedagoga we współczesnym świecie. Celem cyklu jest odniesienie się do ww. zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem procesu twórczego oraz edukacji muzycznej w kontekście muzyki trzeciego tysiąclecia.

Certyfikat MusiQuE