Olgierd Juzala-Deprati

Promotor: prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

Rok rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej: 2023

 

 

 

 

 

 

"Dla mnie barwa dźwięku jest nie tylko walorem estetycznym, ale ma również znaczenie semantyczne. Za naturalny punkt odniesienia uznać można język mówiony. Modulacja głosu kształtuje przekaz niewerbalny - wyraża intencję, postawę oraz stan emocjonalny mówiącego, ton głosu może także zmienić znaczenie wypowiadanych słów. Analiza spektralna dźwięków mowy pozwala na rozpoznanie zmian oraz identyfikację parametrów widma dźwięku charakterystycznych dla poszczególnych emocji. Fenomen ten, na zasadzie pewnej onomatopei, może znaleźć zastosowanie w tworzeniu muzyki, barwa może być znakiem reprezentującym treść niewerbalną. 

Koncepcję tę zamierzam wykorzystać podczas realizacji mojego projektu - komponowania zbioru madrygałów na głosy wokalne oraz zespół instrumentów dawnych".

 

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne:

  • Pierwsza nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "art&violence" (2022)
  • II nagroda na 62. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (2021)
  • II nagroda w XVI Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego (2019)
  • Nagroda Główna na 2. Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (2018).
Certyfikat MusiQuE