Katedra Dyrygentury

Do podstawowych zadań Katedry należy opracowanie, wdrożenie i czuwanie nad realizacją kompleksowego programu kształcenia na kierunku dyrygentura. W jej skład wchodzą wybitni dyrygenci i pedagodzy o uznanym autorytecie artystycznym, dbający o zaimplementowanie najatrakcyjniejszych a zarazem najefektywniejszych form i metod kształcenia. Zajęcia prowadzone są nie tylko przy udziale współpracujących z Katedrą akompaniatorów, lecz także utworzonej specjalnie w tym celu orkiestry fakultatywnej. W ramach praktyk orkiestrowych oferta dla studentów obejmuje także stały kontakt z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Zwieńczeniem studiów dyrygenckich są koncerty dyplomowe z udziałem orkiestr działających w AMKL oraz orkiestr polskich Filharmonii.

Katedra Dyrygentury jest inicjatorem wielu kursów, które prowadzone były przez takich mistrzów batuty jak Maestro Tadeusz Strugała czy Maestro Gabriel Chmura. Działające przy Katedrze Koło Artystyczno-Naukowe Dyrygentury organizuje regularne spotkania z dyrygentami goszczącymi we Wrocławiu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów Katedra Dyrygentury podjęła się realizacji pionierskiego, a obecnie już sztandarowego przedsięwzięcia – odbywającego się co 3 lata, Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego. Jest to jedyny tego typu konkurs w Polsce, adresowany do młodzieży akademickiej, którego struktura oparta jest na najlepszych wzorcach profesjonalnych konkursów dyrygenckich.

Wszystkie działania i inicjatywy Katedry oraz jej członków służą przekazaniu studentom jak najszerszej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, tak aby w przyszłości wraz z nimi móc cieszyć się ich dyrygenckimi sukcesami.

Certyfikat MusiQuE