Koło Artystyczno Naukowe Nowych Mediów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego zaprasza jako współorganizator na warsztaty interdyscyplinarne dla studentów uczelni artystycznych w ramach Triennale Rysunku Wrocław 2022

Partytura jest rysunkiem

prowadzący warsztaty: 
prof. Ewa Kowalska-Zając
dr hab. prof. ucz. Przemek Pintal
Paweł Romańczuk (Małe Instrumenty)

Harmonogram:
18.05.22 (środa), g. 12:00–13:30 wykład otwarty prof. Ewy Kowalskiej-Zając pt. “Visual music” i grafika muzyczna jako przejawy tendencji intermedialnych we współczesnej kulturze, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, budynek E, Sala Audytoryjna
 
plakat

18.05.22 (środa), g. 15:00–18:00 spotkanie wprowadzające w warsztaty muzyczne z Pawłem Romańczukiem, Galeria Toy Piano, ul. Ruska 46a
19.05.22 (czwartek), g. 10:00–13:00 warsztaty rysunkowe z dr hab. Przemkiem Pintalem, ASP 115P
19.05.22 (czwartek), g. 15:00–19:00 kontynuacja warsztatów z Pawłem Romańczukiem, Galeria Toy Piano, ul. Ruska 46a
 
Cykl spotkań warsztatowych rozpocznie otwarty wykład prof. Ewy Kowalskiej – Zając pt. “Visual music” i grafika muzyczna jako przejawy tendencji intermedialnych we współczesnej kulturze. Celem wykładu jest prezentacja nowych rozwiązań notacyjnych pojawiających się w partyturach dzieł komponowanych w II połowie XX wieku i analiza wzrastającej roli czynnika wizualnego w postaci zjawiska „visual music” oraz gatunku grafiki muzycznej.
Po wykładzie, studenci, którzy zadeklarowali udział w pełnym, dwudniowym cyklu spotkań, udadzą się do Galerii Toy Piano przy ul. Ruskiej 46, gdzie nastąpi wprowadzenie do dalszej pracy, a przede wszystkim zapoznanie z zakresem instrumentarium, które zostanie użyte podczas odtworzenia partytury graficznej.
Następnie uczestnicy przemieszczą się do pracowni rysunku w ASP, gdzie po krótkim wprowadzeniu i zaprezentowaniu przez prof. Przemka Pintala przykładów realizacyjnych partytur rysunkowych z portfolio VII pracowni rysunku (pracownia 115), wykonają własne partytury rysunkowe na wielkoformatowych papierach.
Po powrocie do Galerii Toy Piano nastąpi przegląd partytur graficznych oraz przygotowanie wspólnego, zespołowego wykonania jednej z nich pod okiem Pawła Romańczuka.
Przewidywana jest rejestracja audio-video finalnego odtworzenia instrumentalnego.
 
Certyfikat MusiQuE