Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Celem Podyplomowych Studiów Muzykoterapii jest kształcenie kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w placówkach służby zdrowia, w placówkach związanych z edukacją i terapią osób z niepełnosprawnością, ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w centrach rekreacyjnych. Oferta kierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających wiedzę i kompetencje muzyczne na poziomie co najmniej szkoły muzycznej I st. lub studium organistowskiego.

Formuła Podyplomowych Studiów Muzykoterapii jest zgodna ze strategią rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zakłada się w niej bowiem wykorzystanie sztuki muzycznej w działaniach na rzecz profilaktyki oraz ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia w zakresie sfery psychicznej i fizycznej.

Absolwenci studiów podyplomowych dysponują umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji muzykoterapeutycznych, są przygotowani do podejmowania działań terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, a także do merytorycznej współpracy z innymi specjalistami.

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i obejmują m.in. zajęcia z zakresu teorii muzykoterapii, programowania muzyki do terapii, metod i technik muzykoterapii oraz muzykoterapii w praktyce klinicznej (w rehabilitacji psychiatrycznej, w zaburzeniach psychicznych, nerwicowych, surdo- i tyflomuzykoterapii, u osób z uszkodzeniami CUN), w programie studiów znajdują się także zajęcia arteterapii i choreoterapii.

Zajęcia odbywają się systemem zaocznym – raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela). Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone są na terenie uczelni, ćwiczenia praktyczne z dziećmi i dorosłymi (w grupach) odbywają się w szpitalach, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych na terenie Wrocławia. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych, płytoteki itp.   W zależności od globalnej sytuacji epidemicznej sposoby realizacji są dostosowywane do aktualnych wymogów. Istnieje możliwość realizacji części zajęć w systemie zdalnym.

Strona nie istnieje
Na tej stronie nie ma jeszcze żadnych informacji lub żadne informacje nie spełniają wybranych przez Ciebie kryteriów. Spróbuj ponownie lub skorzystaj z menu, aby odnaleźć interesujące Cię informacje.
Certyfikat MusiQuE