Dobroczynny wpływ muzyki na człowieka jest dobrze znany ludzkości niemal od zarania jej dziejów. Jednak dopiero okres po II Wojnie Światowej przyniósł zainteresowanie szczególnie przedstawicieli muzyki i medycyny niefarmakologicznymi metodami leczenia, w tym m.in. przy użyciu sztuki muzycznej. W Polsce początki akademickiej muzykoterapii sięgają roku 1972, kiedy to powołano na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - pierwszy i jedyny przez ćwierć wieku w Polsce Zakład Muzykoterapii. Osoby, poczynania i dorobek związane z działalnością tej jednostki naukowo-badawczej określa się terminem Wrocławska Muzykoterapia. Początkowo nowatorska działalność jego członków umożliwiła z czasem wypracowanie metod kształcenia i rozwijania kompetencji zawodowych profesjonalistów tej samodzielnej dyscypliny, autorskich modeli postępowania muzykoterapeutycznego oraz strategii działania badawczego na jej polu. Ze względu na swój bogaty i różnorodny dorobek wrocławska uczelnia muzyczna jest czołowym, najstarszym i najprężniejszym ośrodkiem akademickim w naszym kraju zajmującym się muzykoterapią. 

Wykład odbędzie się 18 września 2023 roku o godzinie 9:00 online. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Certyfikat MusiQuE