24 maja 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego jedną z najbardziej uznanych dyrygentek chóralnych w Polsce i Europie. Agnieszka Franków-Żelazny jest profesorem sztuk muzycznych, pedagogiem i menadżerem kultury. Z kierowanymi przez siebie zespołami zrealizowała ponad 1200 utworów chóralnych oraz blisko 300 wokalno-instrumentalnych, dokonała ponad 22 nagrań płytowych i wielu prawykonań muzyki polskiej. Laureatka prestiżowych nagród, m.in. Fryderyków czy Nagrody Polskiej Akademii Nauki Juvenes Wratislaviae; odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Agnieszka Franków-Żelazny obejmie stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej od 1 września 2022 r., w 45. sezonie artystycznym funkcjonowania tej instytucji. 

 

zdjęcie

Certyfikat MusiQuE