prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska  

Dyrygent, chórmistrz, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek oraz Studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

W latach 1983-2005 była dyrygentem i kierownikiem chóru Teatru Muzycznego-Operetki Wrocławskiej. W tym czasie zrealizowała wiele spektakli baletowych, operowych, operetkowych oraz musicalowych. Znaczące tytuły to: Zemsta Nietoperza, Wiedeńska krew, Hrabia Luxemburg, Kraina uśmiechu, Student żebrak, Carmen, Uprowadzenie z Seraju, Cabaret, Zorba, Sztukmistrz z Lublina, My Fair Lady, Hello Dolly, Skrzypek na dachu, Opera za trzy grosze. W latach 1982-1994 była dyrygentem Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 roku jest pracownikiem wrocławskiej Akademii Muzycznej. W 1995 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i otrzymała mianowanie na stanowisko adiunkta. Jej absolwenci prowadzą samodzielną działalność zawodową w kraju i za granicą. W latach 1995-2005 była kierownikiem i dyrygentem Chóru Feichtinum Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dokonując z nim niejednokrotnie prawykonań nowych utworów chóralnych. W 2005 roku na podstawie oceny dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura.

W latach 1987-2009 współpracowała również z Zespołem Pieśni i Tańca Jedliniok (Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy), w 2007-2009 - Polską Orkiestrą Kameralną Sotto Voce oraz z Gliwickim Teatrem Muzycznym.

Od 2006 roku jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław.

Za działalność dyrygencką wielokrotnie została uhonorowana Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem Zasłużony Działacz Kultury i przez Prezydenta RP - Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2012 roku uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych.

Kontakt: boguslawa.orzechowska@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE