prof. dr hab. Cezary Duchnowski

prof. dr hab. Cezary Duchnowski

Urodził się 25 lutego 1971 r. w Elblągu. Kompozytor i pianista. Studiował kompozycję w klasie Leszka Wisłockiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Był jednym z inicjatorów powstania Studia Kompozycji Komputerowej na tej uczelni, na której obecnie wykłada m. in. kompozycję i realizację muzyki komputerowej. Znalazł się w gronie stypendystów Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR we Fryburgu Bryzgowijskim oraz Fundacji im. Ernsta von Siemensa w Monachium. Jest laureatem Międzynarodowej Trybuny Muzyki Elektroakustycznej UNESCO Rzymie (2003) oraz Konkursu Wykonawstwa Muzyki Współczesnej "Gaudeamus" w Holandii (2005).

Cezary Duchnowski komponuje utwory kameralne i symfoniczne. Jest twórcą projektów multimedialnych, interaktywnych projektów improwizowanych i okołomuzycznych. Jego muzyka wykonywana była m. in. przez takie zespoły, jak musikFabrik, Ensemble KNM Berlin, Court-circuit, London Sinfonietta, Deutsche Symphonie-Orchester, Ensemble Recherche, The Hilliard Ensamble, AuditivVokal Dresden, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Aukso, Orkiestra Muzyki Nowej na festiwalach w kraju i za granicą, np. podczas Warszawskiej Jesieni, Ultraschall (Berlin), Sacrum Profanum (Kraków), Synthèse (Bourges), Other Spaces (Moskwa), Sonic Exploration (Londyn), Wratislavia Cantans czy Musica Electronica Nova (Wrocław). Od wielu lat główne miejsce w jego działalności zajmuje twórczość elektroakustyczna. Tworzy wraz z Agatą Zubel duet ElettroVoce, realizując projekty na głos i elektronikę.

Jest wielkim orędownikiem muzyki improwizowanej. Chętnie współpracuje z muzykami jazzowymi, a także innymi artystami, których pasją jest kreowanie muzyki na żywo. Wraz z Pawłem Hendrichem i Sławomirem Kupczakiem powołał do życia grupę Phonos ek Mechanes. W ramach niej uprawia szczególny rodzaj elektronicznej muzyki improwizowanej – human-electronics, gdzie komputery kontrolowane są akustycznymi instrumentami.

Od 2016 roku coraz większe znaczenie w twórczości Cezarego Duchnowskiego zajmuje sztuka synkretyczna, gdzie muzyka ma kluczowe znaczenie w współkreowaniu dzieła polimedialnego. Owocem tych zainteresowań są projekty instalacyjno-dźwiękowe jak i sztuki teatralne, gdzie muzyka jest w ścisłej i żywej interakcji z innymi mediami.

„Muzyka elektroakustyczna jest wyjątkowym polem do penetracji pierwotnych własności muzyki. Oprócz zakomponowania dźwiękiem określonej czasoprzestrzeni można tu "komponować" same instrumenty. Taka sytuacja pozwala obcować z istotą muzyki. Pozwala kształtować jej punkt wyjścia i zarazem condicio sine qua non - brzmienie, które samo w sobie ma charakter indywidualny. To ono stanowi nierozdzielną substancję z której składa się muzyczny byt, jest - jak monada Leibniza - zamkniętym kosmosem.“ [C. Duchnowski]

 

Kontakt: cezary.duchnowski@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE