PROFESOR
prof. dr hab. MARCIN BORTNOWSKI - kompozycja
prof. dr hab. MIECZYSŁAW GAWROŃSKI - dyrygentura
prof. dr hab. ANNA GRANAT-JANKI - teoria muzyki
prof. dr hab. KRYSTIAN KIEŁB - kompozycja, teoria muzyki
prof. dr hab. STANISŁAW KRUPOWICZ - kompozycja
prof. dr hab. MAREK PIJAROWSKI - dyrygentura
prof. GRAŻYNA PSTROKOŃSKA-NAWRATIL - kompozycja
prof. dr hab. ALAN URBANEK - dyrygentura
prof. dr hab. AGATA ZUBEL-MOC - kompozycja

PROFESOR UCZELNI
dr hab. CEZARY DUCHNOWSKI - kompozycja
dr ALEKSANDRA PIJAROWSKA - teoria muzyki

ADIUNKT
dr hab. PAWEŁ CYLULKO - muzykoterapia
dr hab. MARZENA DIAKUN -  dyrygentura
dr hab. PAWEŁ HENDRICH - kompozycja, analiza dzieła muzycznego
dr hab. TOMASZ KIENIK - teoria muzyki
dr hab. ROBERT KURDYBACHA - kompozycja
dr hab. SEBASTIAN ŁADYŻYŃSKI - kompozycja, muzyka teatralna i filmowa
dr hab. MICHAŁ MOC - kompozycja, kształcenie słuchu
dr hab. ADAM PORĘBSKI – kompozycja, kontrapunkt, kształcenie słuchu
dr hab. WOJCIECH RODEK - dyrygentura
dr BASSEM AKIKI - dyrygentura
dr KATARZYNA DZIEWIĄTKOWSKA - kompozycja, harmonia
dr MIŁOSZ KULA - czytanie partytur, propedeutyka dyrygowania, teoria muzyki
dr KATARZYNA TUREK - muzykoterapia

ASYSTENT
dr MARCIN GRABOSZ - akompaniament
dr KATARZYNA BARTOS - teoria muzyki
mgr ALEKSANDRA FERENC - czytanie partytur, przedmioty teoretyczno-muzyczne
mgr JOANNA KOŁODZIEJSKA - przedmioty teoretyczno-muzyczne (muzykoterapia), krytyka i prelekcja, publicystyka muzyczna

STARSZY  WYKŁADOWCA
dr DANIELA COLONNA-KASJAN - muzykoterapia
dr KLAUDIA KUKIEŁCZYŃSKA-KRAWCZYK - muzykoterapia
dr MARCIN RUPOCIŃSKI - technologia muzyki komputerowej
dr GRZEGORZ WIERZBA - edytorstwo muzyczne
mgr MAGDALENA JASZCZAK - akompaniament

NAUCZYCIELE AKADEMICCY INNYCH WYDZIAŁÓW
PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA WYDZIALE
KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII
dr DARIUSZ GALEWSKI - historia sztuki
dr GRZEGORZ JOACHIMIAK - paleografia muzyczna
dr BOGUSŁAWA PORĘBSKA - fortepian
​dr KRYSTIAN SKUBAŁA - praktyki orkiestrowe - instrumenty dęte i perkusja
dr ZBIGNIEW SZUFŁAT - praktyki orkiestrowe – instrumenty smyczkowe
dr MARZENNA WOJAK - emisja głosu
dr AGNIESZKA ZWIERZYCKA - etnomuzykologia

WSPÓŁPRACA
dr hab. MARIA MAGDALENA JANOWSKA-BUKOWSKA - fortepian
dr hab. BARBARA WINCZURA - pedagogika specjalna
dr JOANNA GŁADYSZEWSKA-CYLULKO - psychologia kliniczna
dr BARBARA KOBUSIŃSKA - psychologia (muzykoterapia)
dr TOMASZ KULIK - Podstawy anatomii i fizjologii
dr ZDZISŁAWA RYCHLEWSKA - fortepian
dr MATEUSZ RYCZEK - współczesne techniki kompozytorskie
dr MAŁGORZATA SAPIECHA-MUZIOŁ - praktyki i hospitacje w zespołach chóralnych
dr MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI - realizacja muzyki teatralnej i filmowej
dr AGNIESZKA ZYGMONT - choreoterapia, arteterapia
mgr inż. KAMIL BIEDRZYCKI - podstawy reżyserii dźwięku, podstawy realizacji nagrań
mgr JAN BIELAK - kontrapunkt
mgr MAŁGORZATA BLEJZING - akompaniament na zajęciach z dyrygentury
mgr SZYMON CHROBAK - hospitacje i praktyki w zakresie muzykoterapii w psychogeriatrii
mgr BARTŁOMIEJ DUDEK - praktyki orkiestrowe, instrumenty dęte i perkusja
mgr ARNOLD GÓRKA - rehabilitacja
mgr URSZULA KOZA - kształcenie słuchu
mgr MARTYNA KRYMSKA - czytanie partytur, harmonia praktyczna
mgr ANGELIKA WOJCIECHOWSKA - muzykoterapia w autyzmie
mgr BARBARA SAS - akopmaniament na zajęciach z dyrygentury
mgr ANNA SZYMIK - surdomuzykoterapia
mgr MAREK SZYMAŃSKI - praktyki orkiestrowe - instrumenty dęte i perkusja
mgr MAŁGORZATA WRZESIEŃ-WRÓBEL - emisja głosu
lic. KATARZYNA NEUGEBAUER-JASTRZĘBSKA - akompaniament na zajęciach z dyrygentury

Certyfikat MusiQuE