dr hab. Robert Kurdybacha

dr hab. Robert Kurdybacha

Jest kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i pedagogiem. W swoim dorobku posiada laury ponad 10 konkursów muzycznych (kompozytorskich i wykonawczych) oraz dorobek kompozytorski prezentowany w kraju i za granicą.

Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ZAiKS. Wielokrotnie nagradzany był Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Od wielu lat zajmuje się organizacją imprez promujących muzykę nową i jej twórców. Pełni rolę kierownika artystycznego i organizacyjnego Międzynarodowej Fabryki Dźwięku, we współpracy z Folkwang Universität w Essen oraz Karl Maria von Weber Hochschule für Musik w Dreźnie. Od 2016 roku, wraz z prof. Stanisławem Krupowiczem, współtworzy i koordynuje festiwal muzyki elektroakustycznej i komputerowej Sine scientia ars nihil est.

Współpracuje również z Game Music Festival i współuczestniczy w tworzeniu artystycznej sfery festiwalu. Jest cenionym aranżerem, instrumentatorem i dyrygentem. Przez wiele lat prowadził szkolenia w zakresie instrumentacji na zespoły szkolne w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego.

Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Sound Factory Orchestra, zespołu specjalizującego się w, szeroko pojętej, muzyce nowej. W ciągu kilkunastu lat dyrygował wieloma koncertami w kraju i za granicą oraz zrealizował szereg sesji nagraniowych.

Poza działalnością artystyczną zajmuje się również problematyką przedsiębiorczości, innowacyjnymi metodami pracy zespołowej oraz zarządzania talentami. Od 2018 roku jest członkiem Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego, od 2019 roku zaś wykładowcą w zakresie innowacyjnych metod zarządzania na Podyplomowych Studiach z Zarządzania Placówkami Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W działalności dydaktycznej skupia się na kształceniu kompozytorskim oraz przygotowuje dyrygentów i wykonawców w zakresie efektywnej pracy zespołowej, wykonawstwa muzyki nowej oraz pracy w nowoczesnym otoczeniu technologicznym.

Kontakt: robert.kurdybacha@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE