dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk

dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk

Jest muzykoterapeutą, kompozytorem, wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 2006 obroniła rozprawę doktorską na temat Oddziaływanie wybranych elementów dzieła muzycznego o charakterze uspokajającym na zmienność rytmu zatokowego na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W dorobku naukowym posiada kilkadziesiąt publikacji w języku polskim i angielskim. Zagadnienia muzykoterapii prezentowała na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Krems i w Wiedniu, na Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz w Artez Conservatory w Enschede w Holandii.

Autorka specjalizuje się w muzykoterapii zaburzeń nerwicowych, programowaniu muzyki do terapii, improwizacji w terapii oraz historii muzykoterapii. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu. Przez 10 lat opiekowała się Studenckim Kołem Naukowym Muzykoterapii, organizując krajowe i międzynarodowe konferencje studentów muzykoterapii, zapraszając wybitnych muzykoterapeutów z krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych oraz wspierając projekty naukowo-artystyczne studentów. Popularyzuje zagadnienia związane z muzykoterapią na Uniwersytetach III wieku oraz Otwartej Akademii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W dorobku kompozytorskim posiada kilkadziesiąt utworów, do których należą m.in. Koncert fortepianowy oraz Quasi passacaglia na skrzypce solo i taśmę, wykonaną na Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova (1998) we Wrocławiu.

Wybrane publikacje dostępne na stronie: www.researchgate.com.

 

Kontakt: klaudia.kukielczynska-krawczyk@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE