dr hab. Paweł Cylulko

dr hab. Paweł Cylulko

Magister muzykoterapii, magister edukacji muzycznej, pełni obowiązki kierownika Zakładu Muzykoterapii oraz pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Krajowej Rady Muzykoterapii. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje z dziedziny muzykoterapii, w tym trzy monografie oraz artykuły naukowe. Do głównych kierunków zainteresowań naukowych należą: usprawnianie i wychowanie niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem terapeutycznych walorów sztuki muzycznej oraz kształcenie adeptów muzykoterapii.

Kontakt: pawel.cylulko@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE