prof. Jerzy Zabłocki (1969-1981)

 


prof. Jerzy Zabłocki (1969-1981)

Urodził się w 1928 r., zmarł w 1991r.  Był dyrygentem, pedagogiem, kompozytorem i publicystą muzycznym. Ukończył Wydział Kompozycji,  Dyrygentury i Teorii Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, w klasie dyrygentury prof. Adama Kopycińskiego (1955).

Pracował w macierzystej uczelni w latach 1954-1981, prowadząc chór, orkiestrę symfoniczną, zespoły instrumentalne i wokalne, metodykę prowadzenia zespołów, dyrygowanie, instrumentację i czytanie partytur. W uczelni pełnił funkcję prorektora (1966-1969), rektora (1969-1981) oraz kierownika Katedry Prowadzenia Zespołów (1973-1981). Był dyrygentem i kierownikiem artystycznym wielu chórów i orkiestr, m.in. orkiestry rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia (1953-1958) i Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Wrocław" (1954-1972, 1980-1981). Był również związany z Operetką Wrocławską (w latach 1959-1962 jako dyrygent, a w latach 1961-1962 jako kierownik artystyczny) i z Operą Wrocławską (jako dyrygent w latach 1970-1977). Gościnnie dyrygował orkiestrami wielu polskich filharmonii. Był również działaczem amatorskiego ruchu chóralnego i publikował artykuły oraz podręczniki metodyczne z zakresu dyrygentury. Po opuszczeniu Wrocławia, w ostatnich dziesięciu latach życia, pracował jako profesor w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w Warszawie.

Certyfikat MusiQuE