SAMORZAD DOKTORANTÓW:

Przewodniczący: mgr Krzysztof Rau

Wiceprzewodniczący: mgr Gustaw Bachorz

mgr Tomasz Marut

 

Kontakt mailowy:
rada.doktorantow@amuz.wroc.pl

 

Certyfikat MusiQuE