SAMORZAD DOKTORANTÓW:

mgr Michał Bień - Przewodniczący

mgr Adam Wajdzik - Wiceprzewodniczący

mgr Ignacy Wojciechowski

 

Kontakt mailowy:
rada.doktorantow@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE