SAMORZAD DOKTORANTÓW:

mgr Michał Bień - Przewodniczący

mgr Adam Wajdzik - Wiceprzewodniczący

mgr Piotr Dec - Członek Samorządu

 

Kontakt mailowy:
rada.doktorantow@amuz.wroc.pl

 

Certyfikat MusiQuE