SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

  • Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych
dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Instrumentalnego
mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego
dr hab. Artur Wróbel - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

      Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
      prof. dr hab. Anna Granat-Janki
      prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

      Wydział Instrumentalny
      prof. dr hab. Igor Cecocho
      prof. dr hab. Zbigniew Czarnota
      prof. dr hab. Jacek Meira
      prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
      prof. dr hab. Paweł Zawadzki
      dr hab. Michał Micker, prof. AMKL
      dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL
      dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL
      dr hab. Zbigniew Łuc
      dr hab. Aleksandra Rupocińska
      dr Bartosz Pernal

      Wydział Wokalny
      prof. dr hab. Piotr Łykowski
      dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

     Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
     prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
     prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne
    

 

  • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

    mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek
    mgr Magdalena Wiącek

 

  • Przedstawiciele doktorantów i studentów

    mgr Agata Chodorek (doktorant)
    Zuzanna Klepacka (studentka Wydziału I)
    Michał Skowronek (student Wydziału II)
    Jan Surma (student Wydziału II)
    Jan Turkiewicz (student Wydziału II)
    Ewelina Szczęsna (studentka Wydziału III)
    Maria Kołacz (studentka Wydziału IV)

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

   prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
   mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz
   mgr Barbara Dobrzeniecka – Kwestor
   po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii