SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

  • Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych
dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL - Dziekan Wydziału Instrumentalnego
mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego

dr hab. Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr Agnieszka Zwierzycka - Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

      Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
      prof. dr hab. Anna Granat-Janki
      prof. dr hab. Agata Zubel-Moc

      Wydział Instrumentalny
      prof. dr hab. Igor Cecocho
      prof. dr hab. Jacek Meira
      prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
      prof. dr hab. Paweł Zawadzki
      prof. dr hab. Ryszard Żołędziewsk
      dr hab Mirosław Gąsieniec, prof. AMKL
      dr hab. Michał Micker, prof. AMKL
      dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL
      dr hab. Zbigniew Łuc
      dr hab. Aleksandra Rupocińska
      dr Bartosz Pernal

      Wydział Wokalny
      prof. dr hab. Piotr Łykowski
      dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL

     Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
     prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
     prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne
    

 

  • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

    mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek
    mgr Magdalena Wiącek

 

  • Przedstawiciele doktorantów i studentów

    mgr Michał Bień (doktorant)
    Olgierd Żemojtel (student Wydziału I)
    Emilia Francuziak (studentka Wydziału II)
    Monika Lenart (studentka Wydziału II)
    Michalina Żurawska (studentka Wydziału II)
    Aleksandra Kaim (studentka Wydziału III)
    Karol Knapiński (student Wydziału IV)

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

   prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
   dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej 
   mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz
   mgr Karolina Mrozińska – Kwestor
   po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii

Certyfikat MusiQuE