Szanowni Państwo,
rok akademicki 2023/2024 ma dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu szczególne znaczenie. W roku tym bowiem Uczelnia nasza obchodzi Jubileusz 75-lecia. Patronat honorowy nad Jubileuszem 75-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W minionych dekadach Uczelnia przechodziła różnorodne przeobrażenia. Rozwijała się wraz ze swym miastem, ewoluując od niewielkiej, choć bogatej w wybitne osobistości jednowydziałowej placówki, do nowoczesnego, otwartego na świat centrum kształcenia młodych artystów muzyków, prowadzącego bogatą działalność artystyczną i naukową o zasięgu międzynarodowym, stanowiącego ważne ogniwo życia artystycznego Wrocławia, Dolnego Śląska i naszego kraju. W tym szczególnym dla nas Roku Jubileuszu 75-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z:

- naszą historią,
- informacjami o działalności,
- sylwetką Patrona
- sylwetkami Doktorów Honoris Causa
- sylwetkami naszych Rektorów
- kampusem naszej Uczelni

Rok Jubileuszu 75-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pełen będzie niezwykle ciekawych wydarzeń: koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, i wokalno-instrumentalnych, recitali solowych, pokazów scenicznych, koncertów jazzowych, chóralnych, festiwali, konkursów. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć odnajdziemy także kursy i klasy mistrzowskie, prezentacje twórczości młodych kompozytorów, wreszcie wystawy, konferencje, sesje, sympozja i seminaria naukowe. Wydamy okolicznościowe publikacje. Bogate spektrum wydarzeń Roku Jubileuszu 75-lecia naszej Uczelni pomyślane zostało jako forum prezentacji Akademii poprzez twórcze dokonania studentów, doktorantów, absolwentów, nauczycieli akademickich i zaproszonych gości. Jest naturalne, że nasza radość z owych prezentacji będzie tym głębsza, im liczniej zechcą nam Państwo we wspomnianych wydarzeniach towarzyszyć. Informacje o najważniejszych wydarzeniach Roku Jubileuszu 75-lecia Uczelni odnajdą Państwo klikając na niniejszy link. Zapraszając uprzejmie do udziału w wydarzeniach Roku Jubileuszu 75-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu życzę Państwu, by udział w nich dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Życzę, by wrażenia te były źródłem satysfakcji płynącej z odkrywania piękna muzyki.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Certyfikat MusiQuE