Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 27/2021 JM Rektora egzaminy wstępne na kierunki:

kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki:
– zakres: kompozycja, studia I stopnia, stacjonarne,
– zakres: kompozycja, studia II stopnia, stacjonarne,
– zakres: teoria muzyki, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne,
– zakres: teoria muzyki, studia II stopnia, stacjonarne,
– zakres: muzykoterapia, studia I stopnia, stacjonarne,
– zakres: muzykoterapia, studia II stopnia, stacjonarne;

dyrygentura, profil ogólnoakademicki:
– studia I oraz II stopnia, stacjonarne;

 instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki:
– wszystkie zakresy, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division,
– wszystkie zakresy, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division;

 jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki:
– wszystkie zakresy, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division,
– wszystkie zakresy, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division

przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym).

Egzaminy na pozostałe kierunki: wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz muzyka kościelna będą się odbywać w siedzibie uczelni.