Do studiowania na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu
zapraszają pedagodzy, studenci i absolwenci!

 

mgr Irena Wolniewska
Dziekan Wydziału Wokalnego

 

Jakie są największe atuty AMKL?

 

 

 

prof. dr hab. Piotr Łykowski
Dziekan Wydziału Wokalnego w kadencji 2016-2020

 

 

 

 

Certyfikat MusiQuE