Lista Kandydatów wpisnych na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Lista rankingowa Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik konkursowego postępowania do Szkoły Doktorskiej

Lista Kandydatów dopuszczonych do IV etapu postępowania rekrutacyjnego w roku akademickm 2021/2022

Lista Kandydatów dopuszczonych do III etapu postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022

Lista Kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022

Lista Kandydatów dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022

Terminarz egzaminów wstępnych na rok akademicki 2021/2022

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AMKL rozpoczyna się dnia 1 lipca 2021 i kończy dnia 30 września 2021.
Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej AMKL na rok akademicki 2021/2022 ustalony został w liczbie dwóch miejsc. 

 

Uchwała nr 2/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu"

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora AMKL 

 

Uwaga:
Kandydat składa dokumentację zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Uczelnia nie zapewnia kandydatom akompaniatorów.

Certyfikat MusiQuE