Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Kierunek - Kompozycja i teoria muzyki


1. Teoria muzyki - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia w specjalności teoria muzyki otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada kompetencje w szczególności do:

 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy realizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych, do pracy prelegenta, prezentera, animatora itp.,
 • pracy w dziedzinie publicystyki i krytyki muzycznej,
 • pracy doradczej w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.


2. Teoria muzyki - studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia w specjalności teoria muzyki otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres kompetencji, w szczególności do:

 • pracy naukowo-badawczej,
 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy realizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych, do pracy prelegenta, prezentera, animatora itp.,
 • pracy w dziedzinie publicystyki i krytyki muzycznej,
 • pracy doradczej w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Certyfikat MusiQuE