Zarządzenie nr 4/2024 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych oraz terminów składania dokumentów w postępowaniach rekrutacyjnych na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2024/2025 znajduje się w załączniku. 

Certyfikat MusiQuE