WYDZIAŁ WOKALNY

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie) 
Kierunek wokalistyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku wokalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności artysty muzyka, członka zespołów wykonawczych jako: wokalista, członek ansambli wokalnych w projektach koncertowych (kameralnych, oratoryjnych, operowych), również w charakterze solisty śpiewaka,

 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury,

 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,

 • dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych może uzyskać inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Studia I stopnia mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej English Division.
 

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)  
Kierunek wokalistyka - zakresy:

 • wokalno-aktorski

 • pieśniarsko-oratoryjny

 • śpiew historyczny

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku wokalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. Posiada pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia twórczej działalności artysty muzyka: solisty-śpiewaka, członka zespołów wykonawczych w projektach koncertowych (kameralnych, oratoryjnych, operowych), również jako członek ansambli wokalnych,

 • samodzielnej działalności artystycznej,

 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury,

 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,

 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami, a uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

 • dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych może uzyskać inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Certyfikat MusiQuE