FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tematyka wykładów:

- prof. Thierry Escaich (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) - Francuskie tradycje improwizacji w trakcie liturgii i  podczas koncertów. (Wykład w języku angielskim)

- ks. dr hab. Mariusz Białkowski (AM Poznań / AM Wrocław) - Werbalny aspekt działalności muzyka kościelnego.

- ks. dr Krzysztof Borowiec (Konkatedra w Żywcu) - Instrukcja Episkopatu Polski o Muzyce Kościelnej jako kontekst posług muzycznej w liturgii. 

- ks. mgr Igor Urban (Duszpasterz Organistów Archidiecezji Wrocławskiej/MSO) - Muzyka w liturgii - jej integralna część czy konieczny dodatek?

- dr Andrzej Prasał (UO) - Status muzyków kościelnych w archidiecezji wrocławskiej w świetle powojennych regulaminów organistowskich. 

- dr Krzysztof Pawlisz (UMFC) - Kilka refleksji nad praktyką przygrywek organowych oraz organowego akompaniamentu liturgicznego.

- mgr Daniel Strządała (AM Katowice) - Możliwości wykorzystania elementów improwizacji w kształceniu uczniów szkoły muzycznej i słuchaczy studium organistowskiego w grze na instrumentach klawiszowych. Omówienie wybranych przykładów.

- mgr Łukasz Mosur (AM Łódź) - Funkcja organisty w Kościele rzymskokatolickim w Szwajcarii – zadania i perspektywy.

- mgr Dominik Kaczmarek (AM Poznań) - Dialogi mszalne - zagadnienia modalne oraz sposoby oznaczania akcentów wyrazowych i logicznych, na przykładzie własnych opracowań. 

Pliki do pobrania

Certyfikat MusiQuE