INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2024/2025
/aktualizacja: 04.03.2024 r./

 


Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek A, pok. 011
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00–15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00–15.00

lub

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel.: 71 310 06 70
e-mail: elzbieta.piasecka@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny
tel.: 71 310 05 14  tel.: 71 310 05 16 oraz tel. 71 310 06 72

kierunek: instrumentalistyka:
paulina.deksymer-opara@amkl.edu.pl

kierunek: jazz i muzyka estradowa:
agnieszka.sobolewska@amkl.edu.pl

 

Wydział Wokalny
tel.: 71 310 05 15
e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej,Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel.: 71 310 05 12
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

English Division
tel.: 71 310 05 14 
       71 310 05 15
       71 310 05 16 
       71 310 05 91
e-mail: englishdivision@amkl.edu.pl

Studia podyplomowe
Na wydziale właściwym dla wybranego kierunku studiów podyplomowych

Certyfikat MusiQuE