Kandydaci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu proszeni są o złożenie osobiście – w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu lub w dedykowanym folderze MOJE DOKUMENTY – „OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU STUDIÓW”, znajdującym się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, oświadczenia dotyczącego podjęcia studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – według załączonego wzoru – w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r.