EGAZMINY WSTĘPNE - REKRUTACJA DODATKOWA (zakresy egzaminów wstępnych)

Kierunek kompozycja i teoria muzyki, zakres teoria muzyki (studia I stopnia)

Kierunek dyrygentura (studia I stopnia)

Kierunek dyrygentura (studia II stopnia)

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

 

EGAZMINY WSTĘPNE - REKRUTACJA DODATKOWA (harmonogram egzaminów wstępnych)

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Wokalny

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Szkoła Doktorska

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH W REKRUTACJI DODATKOWEJ


Wszystkich Kandydatów zainteresowanych studiami w AMKL informujemy o dodatkowych terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów w postępowaniach rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem JM Rektora oraz harmonogramem.

Dodatkowe terminy egzaminów wstępnych oraz terminy składania dokumentów w postępowaniach rekrutacyjnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek studiów

Studia

I stopnia stacjonarne

Studia

II stopnia stacjonarne

Termin składania dokumentów

Kompozycja i teoria muzyki

– zakres:

teoria muzyki

Egzaminy przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym)

10.09.2021 r.

-

15.07.-08.09.2021 r.

Dyrygentura

Egzaminy przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym)

10.09.2021 r.

10.09.2021 r.

15.07.-08.09.2021 r.

Wokalistyka

– zakres:

śpiew historyczny

Egzaminy przeprowadzone będą w siedzibie uczelni

-

09.09.2021 r.

15.07.-08.09.2021 r.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

– wszystkie zakresy

Egzaminy przeprowadzone będą w siedzibie uczelni

10.09.2021 r.

10.09.2021 r.

15.07.-08.09.2021 r.

Muzyka Kościelna

Egzaminy przeprowadzone będą w siedzibie uczelni

10.09.2021 r.

10.09.2021 r.

 

Dodatkowy termin egzaminów wstępnych oraz termin składania dokumentów w postepowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek studiów podyplomowych

Termin egzaminu

Termin składania dokumentów

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Egzaminy przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym)

08.09.2021 r.

15.07.-07.09.2021 r.

 

Dodatkowe ustalenia:

  1. termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów na dzień 15 lipca 2021 r., godz. 9.00,
  2. termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów:
  3. na dzień 8 września 2021 r., godz. 15.00 – dla kierunków studiów: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna,
  4. na dzień 7 września 2021 r., godz. 15.00. – dla Podyplomowych Studiów Muzykoterapii.