Uczelnie Wrocławia i Opola razem dla zielonej energii

Uczelnie Dolnego Śląska i Opolszczyzny chcą eliminować ślad węglowy, wytwarzać zieloną energię oraz podnosić efektywność energetyczną. 10 listopada 2022 r. rektorzy uczelni regionu podpisali list intencyjny powołujący Międzyuczelnianą Grupę Zielona Energia. Grupa będzie wspólnie aplikować o środki unijne związane z energią odnawialną tak, by z konsumenta stać się producentem zielonej energii.

dowiedz się więcej

Aktualności