prof. dr hab. Andrzej Tuchowski

Andrzej Tuchowski, muzykolog i kompozytor, jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył w zakresie: teorii muzyki oraz kompozycji w klasie prof. Ryszarda Bukowskiego. W latach 1981-82 odbył muzykologiczne studia podyplomowe na uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). Stopień doktora (1988) oraz doktora habilitowanego (1997)  w zakresie muzykologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo, Włochy, 2000 (za Te lucis ante terminum na akordeon). W dorobku muzyka symfoniczna, kameralna, teatralna. W roku 2018 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest autorem czterech monografii: Symbolika oper Benjamina Brittena, Zielona Góra 1990, Benjamin Britten: twórca, dzieło, epoka, Kraków 1996, Integracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina, Kraków 1996, Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego, Wrocław 2015 (wydanie poszerzone w języku angielskim: Nationalism, Chauvinism and Racism as reflected in European Musical Thought and in Compositions from the Interwar Period, Berlin- New York  2019). Opublikował  ponadto  ponad 80 artykułów i rozpraw poświęconych problematyce estetycznej i techniczno-kompozytorskiej muzyki XIX i XX wieku, wydanych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Szwecji i Rosji.

Certyfikat MusiQuE