SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM 

WYDZIAŁ I

10.00 – 10.30 – powitanie Kandydatów przez władze wydziału
                         (sala audytoryjna)

10.30- 11.15 – omówienie egzaminów wstępnych z KS-u i harmonii
                         (sala audytoryjna)

11.00-13.00 – otwarte Studio Kompozycji Komputerowej

                       14.30 – prezentacja SKK (dr Marcin Rupociński)

11.00 - 13.00 -  Q&A,  prezentacja Studenckich Kół Naukowych

                        Koło Naukowe Nowych Mediów (hall budynku E)

                        Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki (hall budynku E)

                        Koło Naukowe Muzykoterapii (hall budynku E)

 11.00-13.00  – „Teoretyk – kto to taki? o obszarach działalności
                           teoretyków – dr Katarzyna Bartos, mgr Martyna
                           Krymska, mgr Aleksandra Ferenc, mgr Jan Bielak, mgr Joanna
                           Kołodziejska (sala 301 B)

11.30 - 11.45 - dr hab. Paweł Cylulko "Panel informacyjny z
                        Kierownikiem Zakładu Muzykoterapii AMKL" (201 F)

11.50 - 12.10 - dr hab. Paweł Cylulko „Dlaczego warto studiować
                        muzykoterapię?” (201F)

13.00 - 13.30 - dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk, warsztat
                        pt. "Gry i zabawy muzyczne w muzykoterapii” (201 F)

13.00 – 13.30 – spotkanie z Dyrektorem Instytuty Kompozycji i Kierownikami Katedr

                         prof. Grażyna Pstrokońska - Nawratil (sala 203 B)

                         prof. dr hab. Anna Granat-Janki (sala 202 B)

                         prof. dr hab. Marek Pijarowski (sala 201 B)

13.3014.30 – Konsultacje Kompozycja - prof. Grażyna Pstrokońska - Nawratil (sala 302 B)
 

15.00-16.00  – Konsultacje Kompozycja - prof. dr hab. Krystian Kiełb  (203 B)

 

WYDZIAŁ II

10.00 – 10.30 – powitanie Kandydatów przez władze wydziału (sala teatralna)

10.00 – 16.00 - Konsultacje indywidualne z pedagogami II wydziału

                    10.00 – 12.00 – dr Jarosław Podsiadlik (204 A)

       11.00 - 15.00 – prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski (201 A)

       10.00 - 13.00  prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur  (210 A)

       14.00 – dr hab. Aleksandra Rupocińska (103 A)

       11.00-13.00 – dr hab. Rafał Łuc Sala (219 A)

       15.00 – dr hab. Paweł Jabłczyński, prof. AMKL (214 A)

       10.00 – prof. dr hab. Igor Cecocho  (208 A)

       12.00 - 14.00 – mgr Maurycy Wójciński  (001 D)

        13.00 - 14.00 - dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL (205 E)

        11.30 - 13.30 - prof. dr hab. Jarosław Pietrzak (223 A)

        13.00  -15.00 – prof. dr hab. Lidia Grzanka-Urbaniak (226 A)

         12.00 – 15.00 -  prof. dr hab. Jakub Bokun (204 A)

         11.00 – 13.00  -  dr hab. Tomasz Hajda (005 E)
     
         12.00 -  prof. dr hab. Jakub Stankiewicz (001 D)

         10.00 – 12.30 dr Jakub Olejnik

          11.00 – 12.00 dr hab. Gracjan Szymczak (004 E)

          10.00 – 16.00   dr Krystian Skubała

          10.00 - 15.00 - dr hab. Jacek Wota (001 C)

          10.00 – 16.00 - dr Bartosz Pernal (002 D)
 
          10.30 - 12.30
  dr Magdalena Ziarkowska-Kołacka (216 A)

          15.00 - dr Jan Krzeszowiec (205 A)

           11.30 - 14.00 - dr Artur Lesicki  (-103 D)

14.00 – 16.00 – otwarta próba Kwintetu smyczkowego A-dur „Pstrąg” F. Schuberta
                          (sala teatralna)

9.30 – 13.30 – praktyki orkiestrowe ( 102 E)

 

WYDZIAŁ III

10.00 – 10.30 - powitanie Kandydatów przez władze wydziału
                           (sala Obidowicza)

11.00 – 16.00 – zajęcia z pedagogami

                        12.00 – 14.00 -  dr Jacek Jaskuła (101 F)

                        11.00 – 14.00 – dr hab. Olga Ksenicz (109 F)

                        11.00 – 14.00 – prof. dr hab. Bogdan Makal/
                                             dr hab. Justyna Skoczek (pianistka) (107 F)

                        12.00 – 14.00 – mgr Joanna Zawartko – Kołodziej (105 F)

                        11.00 – mgr Małgorzata Chrastek (Charakteryzacja i makijaż)
                                (204 E „baletowa”)

                       

WYDZIAŁ IV

10.00 – Powitanie Kandydatów przez władze wydziału (sala chóralna 001B)

11.00 – 14.00 - zajęcia z dyrygowania oraz emisji głosu
                         11.00 – 12.00 - prof. dr hab. Marta Kierska – Witczak i st. wykl. Maria Zawartko
                                                  (sala 001 B)

                         12.00 – 13.00 – prof. dr hab. Jolanta Szybalska – Matczak i st. wykl. Maria Zawartko
                                                 (sala 001 B)

                         13.00 – 14.00 – prof. dr hab. Bogusława Orzechowska i st. wykl. Maria Zawartko
                                               (sala 001 B)

11.00 – 14.00 – zajęcia z Zespołem Instrumentów Szkolnych
                         mgr Oliwia Kaczyńska (sala 101 B)

12.00 – 14.00 – zajęcia z rytmiki mgr Barbara Ciupidro (sala baletowa 204E)

11.00 – 14.00 – zajęcia z akompaniamentu liturgicznego 
                         dr Marek Fronc (sala 202 A)

11.00 – 14.00 – spotkanie z kołami artystyczno-naukowymi

  • Koło Artystyczno-Naukowe Chóru Kameralnego (hall budynku E)
  • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Wokalnej Muzyki Dawnej (hall budynku E)
  • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Kościelnej i Organowej (hall budynku E)
  • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Edukacji Muzycznej (hall budynku E)

 

14.00 - 14.45  – dr Amelia Golema Warsztat pt. Jak wylogować tremę z głowy? – mentalny fitness
              artysty 
(102 E)

 

 

Drodzy Kandydaci!

Przedstawiamy harmonogram Dnia Otwartego naszej Uczelni, który odbędzie się 15 kwietnia (sobota).

Bardzo serdecznie Was zapraszamy!

Przyjdźcie, posłuchajcie, porozmawiajcie z nami, pozwiedzajcie najciekawsze zakamarki naszej AMKL, a przede wszystkim poznajcie Nas!

Wszyscy Ci, którzy chcieliby umówić się na zajęcia lub konsultacje indywidualne z naszymi pedagogami mogą to zrobić poprzez wypełnienie poniższych formularzy, dedykowanych poszczególnym wydziałom.

Czekamy na Was!

Linki do formularzy:

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
https://forms.gle/Cy7gtJ58VC7xEVVH7

LISTA PEDAGOGÓW

Wydział Instrumentalny
https://forms.gle/cPE6phpwduAdu7yKA

LISTA PEDAGOGÓW

Wydział Wokalny
https://docs.google.com/forms/d/15Ai1vb_9qZe6j-bnxJa5iRiuRrukzw8ByR_Mw_1M3lg/edit

LISTA PEDAGOGÓW

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
https://forms.gle/zGwNLWFK7Vinh9Ja9

LISTA PEDAGOGÓW

Certyfikat MusiQuE