Karolina Podorska, doktorantka AMKL w klasie skrzypiec prof. dr hab. Jarosława Pietrzaka, zdobyła I miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego.

Serdecznie gratulujemy! 


Karolina Podorska oraz sekretarz jury dr Małgorzata Ziarkowska-Kołacka, fot. Małgorzata Kujda


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Certyfikat MusiQuE