Departament Szkolnictwa Artystycznego, rozpoczyna organizację przesłuchań kandydatów do European Union Youth Orchestra (EUYO), skupiającej młodych muzyków – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w wieku 16 – 26 lat.

Wybór do składu orkiestry przeprowadzany jest przez kierownictwo EUYO w poszczególnych państwach Europy. Przesłuchania polskich muzyków do edycji EUYO 2024 odbędą się w siedzibie UMFC Warszawa, ul. Okólnik 2, w dniach 18–19 listopada 2023 roku (sobota – niedziela).

Szczegółowe informacje w sprawie przesłuchań a także formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej EUYO pod linkiem: https://euyo.eu/auditions/

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 października 2023 roku; w sprawie przesłuchań kontaktować się można także pod adresem email ekujan@kultura.gov.pl

Certyfikat MusiQuE