Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest w strukturze uczelni jednostką międzywydziałową, co oznacza, że prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich wydziałów studiów I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz Szkoły Doktorskiej. Lektoraty są zajęciami wynikającymi z planów studiów, a to oznacza, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Zadaniem lektoratu jest przygotowanie, ugruntowanie i poszerzenie umiejętności językowych studentów w zakresie ogólnym jak i języka specjalistycznego – terminologii muzycznej.
Funkcję kierownika Studium Języków Obcych pełni st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik.
Zatrudnieni w Studium lektorzy prowadzą następujące lektoraty:


na studiach I stopnia:
 st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego
 mgr Anna Karaś – lektorat języka włoskiego
 mgr Katarzyna Sroka – lektorat języka niemieckiego

na studiach II stopnia:
 mgr Ewa Skotnicka – lektorat języka angielskiego
 mgr Anna Karaś – lektorat języka włoskiego
 mgr Katarzyna Sroka – lektorat języka niemieckiego

w Szkole Doktorskiej:
 st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego
 mgr Katarzyna Sroka– lektorat języka niemieckiego


W ramach lektoratów prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego w grupach językowych na czterech poziomach zaawansowania A1 (język włoski), B1, B2 i C1 (angielski, niemiecki) wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Na studiach I stopnia lektorat kończy się na poziomie co najmniej B2, natomiast na studiach II stopnia na poziomie co najmniej B2+.


Na studiach I stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Instrumentalnym oraz Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa cztery semestry. Na Wydziale Wokalnym studentów obowiązuje lektorat języka włoskiego (sześć semestrów).
W ramach fakultetu studenci mogą realizować lektorat języka angielskiego lub niemieckiego do wyboru (cztery semestry). Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.


Na studiach II stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Instrumentalnym; Wokalnym oraz Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa dwa semestry. Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Wybranego lektoratu nie można zmienić po pierwszym, drugim ani trzecim semestrze.


W Szkole Doktorskiej obowiązuje lektorat języka obcego nowożytnego (do wyboru angielskiego lub niemieckiego) i jest on prowadzony tylko na poziomie C1. Lektorat kończy się egzaminem końcowym.


Lektorzy prowadzą konsultacje językowe dla studentów oraz dla pracowników uczelni. Ponadto uczestniczą jako egzaminatorzy w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach ze znajomości wybranego języka obcego odbywających się w ramach przewodów doktorskich.


Lektorzy systematycznie dokształcając się dokładają wszelkich starań, aby prowadzone przez nich zajęcia były merytoryczne, ciekawe, spełniały oczekiwania studentów oraz przygotowały
ich do sprawnego stosowania nabytych umiejętności językowych w ich życiu zawodowym. Włączają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w proces edukacyjny.


Studium Języków Obcych wdraża stosowanie metod tutoringu w oparciu o umiejętności zdobyte przez jednego z lektorów w trakcie wizyty studyjnej w University College London w Wielkiej Brytanii na szkoleniu w ramach ministerialnego projektu Mistrzowie Dydaktyki.

Certyfikat MusiQuE