Celem kształcenia w ramach Studium Pedagogicznego jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych, niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zajęcia prowadzone są w układzie semestralnym i trwają cztery semestry.

Studium adresowane jest do:
1. Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
    kierunek – kompozycja i teoria muzyki, specjalności – kompozycja oraz teoria muzyki
    kierunek – dyrygentura

Wydziału Instrumentalnego
    kierunek – instrumentalistyka
    kierunek – jazz i muzyka estradowa

Wydziału Wokalnego
    kierunek – wokalistyka
    (studenci kierunku wokalistyka realizują program Studium Pedagogicznego wyłącznie na studiach II stopnia)

2. Doktorantów Akademii
3. Absolwentów Akademii i innych uczelni

  Kierownikiem Studium jest dr hab. Tomasz Kienik, kontakt: studium.pedagogiczne@amkl.edu.pl

DLA STUDENTA

Certyfikat MusiQuE