Wyniki badania ankietowego "Potrzeby i oczekiwania studentów AMKL względem Uczelni"

Na przełomie czerwca i lipca 2023 r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród naszych studentów. Jego głównym było poznanie potrzeb i oczekiwań studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu względem oferty uczelni. Ważnym założeniem badania było uzyskanie opinii studentów na temat wolontariatu, nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi, aktywności studenckiej i preferowanych form jej wsparcia przez uczelnię, a także pozyskanie informacji na temat oczekiwań studentów w odniesieniu do tematyki szkoleń, programu wsparcia psychologicznego i wspomagania relacji mistrz-uczeń.

Ewaluacja projektu "Pilotaż Innowacyjnego Centrum Rozwoju Artysty ICRA"

Innowacyjne Centrum Rozwoju Artysty ICRA jest przedsięwzięciem, które od października 2022 r. do końca grudnia 2022 r. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu realizowała w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – filia we Wrocławiu. Celem projektu było wsparcie studentów wymienionych 3 uczelni w świadomym budowaniu kariery zawodowej, wyposażeniu ich w skuteczne narzędzia, które pomogą w rozpoczęciu pracy zawodowej i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się wynikami ewaluacji projektu.

Certyfikat MusiQuE