Badanie losów zawodowych Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla osób, które ukończyły studia w latach 2018, 2019, 2020, 2021

Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie,

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prowadzi badania losów absolwentów. W anonimowej ankiecie prosimy Państwa o ocenę jakości kształcenia prowadzonego przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz o informację, jak ukształtowała się Państwa sytuacja zawodowa po studiach. Mogą Państwo również podzielić się z nami swoimi opiniami i uwagami na temat tego, co warto byłoby poprawić.


Dzięki Państwa odpowiedziom dowiemy się czy program i formy nauczania, realizowane przez Uczelnię, w satysfakcjonującym stopniu przygotowały Państwa do wejścia na rynek pracy oraz jak możemy Państwu w przyszłości pomóc w rozwoju zawodowym, np. proponując odpowiednią tematykę studiów podyplomowych bądź ofertę szkoleniową. Dodatkowo Państwa opinia pomoże osobom rozpoczynającym studia, ponieważ dzięki niej będziemy mogli stworzyć jeszcze ciekawsze programy nauczania.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

LINK DO ANKIETY

Tym z Państwa, którzy udzielili już odpowiedzi serdecznie dziękujemy.

Wszystkim naszym Absolwentom życzymy wielu sukcesów.

 

ARCHIWALNE

Akademia Muzyczna im. Karol Lipińskiego we Wrocławiu w latach 2014-2018 uczestniczyła w Ogólnopolskim Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych.  Projekt zrealizowano na mocy porozumienia wszystkich uczelni artystycznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem badania było poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także uzyskanie opinii absolwentów na temat możliwości doskonalenia kształcenia. Szczegóły na temat projektu dostepne są na stronie: www.artystapostudiach.pl

Link do Raportu ogólnego 2015

Link do Raportu ogólnego 2016

Link do Raportu badań jakościowych. Sukces czy porażka? Ścieżki karier artystycznych i zawodowych absolwentów uczelni artystycznych w Polsce 2016

Link do Raportu ogólnego 2017

Link do Raportu z badań jakościowych. Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców 2017

Link do Raportu ogólnego 2018

 

Certyfikat MusiQuE