Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu to ogólnouczelniana jednostka, która została powołana, aby służyć naszym studentom i absolwentom w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Z pomocy Biura Karier mogą korzystać pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy, praktyki i staże jak również instytucje, których działalność związana jest z monitorowaniem zatrudnienia oraz rozwojem rynku pracy.

W minionych latach na mocy międzyuczelnianego porozumienia o współpracy nasi studenci korzystali z oferty Środowiskowego Biura Karier Uczelni Wrocławia działającego pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biuro Karier AMKL spełnia następujące funkcje:

 • doradczą i szkoleniową;
 • informacyjną;
 • promocyjną;
 • badawczą.

W ramach działalności naszego Biura Karier zapewniamy:

 • realizację projektów szkoleniowych, w tym m.in. warsztatów, kursów, wizyt studyjnych dla studentów i absolwentów AMKL;
 • prowadzenie doradztwa zawodowego, w formie indywidualnej i grupowej;
 • zbieranie, klasyfikowanie oraz udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych; konkursów skierowanych do studentów i absolwentów AMKL;
 • udostępnianie przykładowych dokumentów aplikacyjnych, informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego oraz porad dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;
 • publikację informacji o sukcesach studentów i absolwentów AMKL;
 • tworzenie bazy dla pracodawców z portfolio studentów i absolwentów AMKL;
 • prowadzenie badań w zakresie oczekiwań studentów i absolwentów dotyczących zakresu działań Biura Karier AMKL;
 • udział w inicjatywach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier;
 • prowadzenie badania losów zawodowych absolwentów oraz przekazywanie wyników badań władzom AMKL;
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pracy, pojawiających się na nim wymagań oraz kierunków jego rozwoju.

Działamy na podstawie Strategii rozwoju Biura Karier. LINK DO STRATEGII

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu to jednostka, która ma odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych studentów i absolwentów. Tworzymy ją wspólnie jako przestrzeń do realizacji projektów, jak również do wymiany myśli, sugestii, opinii. Gorąco zachęcamy do kontaktu. Wszelkie Państwa głosy są mile widziane.

Na adres biuro.karier@amkl.edu.pl można zgłaszać propozycje projektów, współpracy, zapotrzebowanie na szkolenia, uwagi czy podpowiedzi.

Dane kontaktowe:

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

Budynek F pok. 005

e-mail: biuro.karier@amkl.edu.pl

Osoba do kontaktu:

mgr Justyna Miłosz-Konopacka - specjalista ds. Biura Karier i rozwoju kultury jakości
tel. 71 310 05 71

e-mail: justyna.milosz-konopacka@amkl.edu.pl

 

 

 

 

 

Certyfikat MusiQuE