European Agenda for Music

Priorytet Komisji Europejskiej związany z tworzeniem Creative Europe (Twórczej Europy) - Cultural and Creative Higher Education (CCHE – Kulturotwórcze Szkolnictwo Wyższe) odgrywa kluczową rolę w działaniach związanych z adaptowaniem się do zmian kulturowych zachodzących w Europie jak i poza nią. Najistotniejszymi działaniami w procesie tworzenia CCHE jest zaangażowanie kadr kierowniczych uczelni muzycznych w stworzeniu jednego z priorytetów Europejskiej Rady Muzyki (European Music Council – EMU) jakim jest European Agenda for Music, co oznacza:

  • stymulowanie muzycznej twórczości i kreatywności
  • poszerzenie możliwości transferu europejskiego repertuaru i mobilności artystów w Europie
  • zapewnienie możliwości kształcenia muzycznego dla wszystkich
  • wzmocnienie społecznej roli muzyki i jej uznawalności w społeczeństwach i życiu publicznym
  • wspomaganie muzycznej różnorodności i inicjatyw integrujących różnorodne współczesne style i gatunki muzyczne, odgrywające coraz istotniejszą rolę w programach nauczania uczelni muzycznych
  • eksplorowanie w jaki sposób mogą być one użyte w kształtowaniu nowych odbiorców
  • zaangażowanie w znacznie większym stopniu studentów i młodych absolwentów w tworzeniu tego typu programów.

Więcej informacji na stronie: www.europeanagendaformusic.eu

Certyfikat MusiQuE