MusiQuE

MusiQuE jest niezależnym organem zewnętrznej oceny na poziomie europejskim, którego celem jest pomoc instytucjom edukacyjnym wyższego stopnia w podnoszeniu ich jakości i poprawianiu jakości kształcenia muzycznego w Europie i poza nią. 
MusiQuE oferuje szereg procedur przeglądu i akredytacji dostosowanych do potrzeb wyższych uczelni muzycznych. 

Więcej o MusiQuE →   

W 2019 r. komisja akredytacyjna MusiQuE rozpoczęła procedurę przeglądu instytucjonalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Pierwsza część wizyty ekspertów europejskich w naszej Uczelni miała miejsce w marcu 2019 r., druga część wizyty planowana jest na listopad 2019 r. 

 

 

Certyfikat MusiQuE