Kierownik   
prof. dr hab. Magdalena Blum

Członkowie
prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota
prof. dr hab. Mirosław Gąsieniec
dr hab. Anna Gągola, prof. AMKL
dr hab. Barbara Orłukowicz, prof. AMKL
dr hab. Ewa Prawucka, prof. AMKL
dr hab. Julita Przybylska-Nowak, prof. AMKL
dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL
dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL
dr hab. Joanna Litwin-Fenc
dr hab. Ekaterina Ounterberguer-Pukhalskaya
dr hab. Justyna Skoczek
dr hab. Marek Werpulewski
dr Witold Janusz
dr Katarzyna Kluczewska
dr Monika Kruk
dr Renata Mieszkiełło
dr Aleksandra Orłukowicz
dr Beata Paszko
dr Bogusława Porębska
dr Zbigniew Szufłat
dr Elżbieta Zawadzka
mgr Adam Jezierzański
mgr Alina Kierblewska-Januszkiewicz
mgr Maria Miszczak
mgr Alina Wojtowicz

Certyfikat MusiQuE